Kontakt

FHU POL-SPEED Paweł Witkowski

Skrzynki 23
87-821 Baruchowo
NIP: 888-278-51-24
Tel.: +48 797 722 434
Tel.: +48 728 839 331
Tel.: +48 797 722 427
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nawiązaniem współpracy na świadczenie drogowych usług transportowych naczepami podkontenerowymi.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: Rozporządzenie RODO), informuję iż
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest FHU POL-SPEED Paweł Witkowski z siedzibą Skrzynki 23, 87-821 Baruchowo
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. W/w administrator danych osobowych, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia RODO przetwarza dane osobowe, w przypadku, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
a. wyrażenie przez Państwa dobrowolnie zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
b. konieczność przetwarzania ich dla potrzeb realizacji zawartej przez nas umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c. wymogi ustawowe, wynikające z wiążących nas przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
d. konieczność ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. d RODO).
.
4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Państwa dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy, w tym także w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas, np. wystawienia faktury, w celach marketingowych lub w celach potwierdzonych wyrażoną odrębnie przez Państwa zgodą. Cele marketingowe to w szczególności przedstawianie Państwu ofert produktów i usług dostępnych w naszej firmie (przy użyciu :komputerów, e-maili,)
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:
- W przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody będą one przetwarzane do czasu jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu w przypadku marketingu bezpośredniego.
- W pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania celu biznesowego. Przechowujemy także dane w szczególności przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:
dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
6. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Państwa danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do swoich danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;
b. prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;
c. prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, na podstawie art.21 Rozporządzenia RODO;
f. prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO.
VI. W przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
VII. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.